Графічний дизайн

RSS-лента

Графічний дизайн

 

          Спеціалізація «Графічний дизайн» передбачає підготовку фахівців з розробки фірмового стилю, товарних знаків, оформлення упаковки, рекламних і соціальних плакатів. Отримані знання можуть бути застосовані в рекламних агентствах, редакціях журналів і газет, в поліграфічних фірмах та підприємствах.

Викладають на спеціалізації «Графічний дизайн» відомі фахівці з мистецтва і дизайну різного спрямування: доктор технічних наук, професор Романенко Наталія Григорівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри дизайну Храмова-Баранова Олена Леонідівна, дизайнер візуальних комунікацій, старший викладач Деркач Сергій Петрович,  старший викладач Гладкова Ірина Павлівна, фахівець з дизайну, старший викладач  Саєнко Ірина Федорівна та випускники кафедри дизайну: старший викладач Галицька Олена Валеріївна і викладач Зайцева Вікторія Сергіївна.

Організація і зміст підготовки фахівців галузі 02 "Культура і мистецтво", спеціальності 022 «Дизайн», освітня програма "Графічний дизайн" обумовлюються стандартами вищої освіти: освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами та навчальним планом, які розроблені у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України.

Розроблюються концепції підвищення якості підготовки фахівців з графічного дизайну. Для досягнення цієї мети запроваджуються інноваційні технології набуття знань і вмінь: дисципліни образотворчого циклу на першому і другому курсах спрямовані на оволодіння академічною художньою майстерністю, а на третьому і четвертому курсах ці дисципліни є розвиваючими в напрямку максимального поєднання їх з майбутнім фахом.

Якість підготовки фахівців спеціальності «Дизайн» систематично підтверджується участю студентів у щорічних виставках, показах, конкурсах регіонального, всеукраїнського і Міжнародного рівнів.

Всі навчальні дисципліни, що викладаються на спеціалізації, забезпечені навчально-методичними комплексами, методичними вказівками до проведення самостійних і практичних завдань.

Викладачі спеціалізації мають творчі зв’язки з іншими ВЗО України, беруть учать у міжнародних та всеукраїнських конференціях, виставках, займаються громадською роботою.

Керівник сектору «Графічний дизайн» Храмова-Баранова Олена Леонідівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри дизайну

Здійснює підготовку фахівців з наступних напрямків:

Графічний дизайн передбачає підготовку фахівців з розробки фірмового стилю, товарних знаків, оформлення упаковки, рекламних і соціальних плакатів, дизайну книжних та періодичних видань. Отримані знання можуть бути застосовані в рекламних агентствах, видавництвах, редакціях журналів і газет, в поліграфічних фірмах та підприємствах.

Дизайн мультимедіа передбачає набуття знань з основ моушн-дизайну, проектування WEB сторінок, анімаційної реклами (класичної, тривимірної), музичних кліпів, проекційних шоу. Отримані знання можуть бути застосовані при створенні спец ефектів на кіностудіях та телеканалах, в  мультиплікації різної змістовності, в дизайні комп’ютерних ігор.