Кафедра

 

 

 

ЧЕРКАСЬКА ШКОЛА ДИЗАЙНУ ЧДТУ

Design is getting “big” again

 

Дизайн усюдисущий знову,

тому що це мудре і творче

вирішення людських проблем


Черкаський державний технологічний університет почав займатися освітньою діяльністю у галузі дизайну з 1999 року, а з 2002 року функціонує спеціалізована кафедра  - кафедра Дизайну, яка стала одним із потужних науково-практичних осередків підготовки фахівців з дизайну в Україні. За півтора десятка років колектив кафедри став самодостатнім за чисельністю практикуючих фахівців і науковців. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує чотири професори, сім кандидатів мистецтвознавства, доцентів, сім молодих і активних викладачів – випускників кафедри; три особи викладачів готують дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 

 

     Професорсько-викладацький склад кафедри дизайну очолює доктор мистецтвознавства, доцент Яковець Інна Олександрівна. Викладають на кафедрі відомі фахівці з мистецтва і дизайну різного спрямування: відомий дизайнер-практик, старший викладач - Деркач Сергій Петрович,  відомий скульптор і художник, старший викладач Шилімова-Ганзенко Людмила Григорівна.

Наукові досягнення викладацького складу кафедри постійно публікуються у фахових виданнях України та за її межами. На базі кафедри дизайну були проведені дві регіональні конференції, присвячені дизайн-освіті й розвитку дизайну на Черкащині, дві Всеукраїнські конференції з міжнародною участю за тематичним спрямуванням:  «Регіональний дизайн і освіта».

Спеціальність “Дизайн” в ЧДТУ акредитована за першим і другим рівнем освіти: Бакалавр, Магістр. Галузь знань, за якою здійснюється навчання студентів  спеціальності „Дизайн” – 02 Культура і Мистецтво, професійне спрямування: «Графічний дизайн», «Дизайн середовища», «Дизайн одягу», «Промисловий дизайн». З 2016 року було здійснено набір студентів на навчання за спеціалізацією «Мультимедійний дизайн».  

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем: Бакалавр - 4 роки; Магістр на базі освітнього рівня бакалавр – 1,5 роки. На кафедрі організовано річні і місячні підготовчі курси. Підготовка абітурієнтів на місячних підготовчих курсах – безкоштовна. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності „Дизайн” відповідає всім критеріям акредитації спеціальності. За кафедрою закріплено 15 аудиторних приміщень, в тому числі: майстерні з рисунку і живопису, лабораторії з дизайну одягу, з офорту і станкової графіки, спеціалізовані аудиторії з проектування інтер’єрів та предметного дизайну,  фотолабораторія, комп’ютерний клас.

Навчально-педагогічний процес на кафедрі дизайну набуває інформаційно-практичного характеру завдяки впровадженню передових освітніх технологій з широким використанням комп’ютерної техніки. До послуг студентів комп’ютерні класи з пакетами програм: CorelDraw, Adobe Illustrator 10, Adobe PhotoShop СS,  ArchiCAD,  3dsmax,  Adobe Flash, , CSS3, JQuery,  Adobe ImageReady, GIMP.

Характеристика кваліфікаційних напрямків, за якими здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Дизайн» в  Черкаському державному технологічному університеті:

 

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН:

передбачає підготовку фахівців з розробки фірмового стилю, товарних знаків, оформлення упаковки, рекламних і соціальних плакатів, мультимедійних композицій. Отримані знання можуть бути застосовані в рекламних агентствах, редакціях журналів і газет, в поліграфічних фірмах та підприємствах, при створенні спец-ефектів на кіностудіях та телеканалах, в мультиплікації й анімації різної змістовності, в дизайні комп’ютерних ігор.

 

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА:

передбачає підготовку фахівців з проектування просторового середовища, інтер’єрів і обладнання житлових й промислових приміщень, виставочних експозицій щодо створення об’єктів реклами в міському середовищі. Студенти набувають навиків з декоративного мистецтва.

 

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН:

передбачає підготовку фахівців, проектна діяльність яких спрямована на формоутворення матеріального середовища, що оточує людину і пов’язана с промисловими технологіями різних галузей – від побутових речей повсякденного вжитку до складних технологічних систем;

 

ДИЗАЙН ОДЯГУ:

передбачає набуття знань з усіх етапів виготовлення костюма: від створення професійного ескізу – ідеї до реального виконання в матеріалі. Майбутні дизайнери-модельєри отримують знання з історії костюма, історії та теорії моди, конструювання та макетування одягу.

Підготовка фахівців базується на загальних програмах з фундаментальних дисциплін: академічного рисунку та живопису, композиційного аналізу та проектної графіки, системного дизайн – проектування предметно-просторового середовища,  сучасних досягнень науки з природознавчих дисциплін в розумінні кольору та його психофізіологічного впливу, що дає можливість готувати висококваліфікованих Бакалаврів і Магістрів з Дизайну. Випробовуючи свої проекти на життєздатність, студенти кафедри дизайну презентують університет на різнопланових регіональних, Всеукраїнських та міжнародних виставках, отримуючи призові місця .