Дизайн середовища

Дизайн середовища

Дизайн середовища є професійною проектно-художньою діяльністю у сфері створення відкритих, напіввідкритих та закритих просторів. Це робота з міським громадським і природним середовищем, внутрішньо будинковими територіями, терасами, виробничими та житловими інтер’єрами. Вона включає в себе розробку: ландшафтних ділянок та композицій, ансамблів малих архітектурних форм та міського обладнання, функціонально-естетичного вирішення приміщень та їх предметного наповнення (меблів, конструкцій для експозицій, елементів освітлення, декоративно-прикладного оздоблення тощо).

Під час навчання студенти набувають базових знань та навичок з фаху, сфери проектно-художньої культури, аналітичного мислення, основ візуалізації та презентації власної ідеї розробки.

Навчальним планом передбачається вивчення як обов’язкового, так і вибіркового блоку теоретичних і практичних дисциплін, спрямованих на розвиток у студентів їх творчих здібностей, формування образного та проектного мислення. До блоку обов’язкових дисциплін професійно-практичної підготовки належать: рисунок, живопис, вступ до фаху, основи формоутворення, кольорознавство, дизайн-проектування, ергономіка, інженерне забезпечення середовища, дизайн презентацій, історія дизайну, патентознавство. До блоку вибіркових дисциплін відноситься вивчення інженерних систем, візуальних комунікацій в середовищі, історії мистецтв і архітектури, технологій матеріалів та макетування, комп’ютерного моделювання (програми Photoshop, Corel Draw, ArchiCad, 3Ds Max). В кінці кожного навчального року також передбачені практики — технологічна, біонічна, виробнича та проектна.