Промисловий дизайн

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво

Спеціальність – 022 Дизайн

Освітня програма – Промисловий дизайн

 

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ:

1.     Facebook

https://www.facebook.com/INDUST.DESIGN.CHDTU

2.     Instagram

 

Промисловий дизайн (промдизайн, предметний дизайн, індустріальний).

Промисловий дизайн – сфера проектної діяльності, яка займається художнім проектуванням елементів предметного наповнення середовища проживання людини, створені засобами індустріального виробництва. Його можна розглядати як виняткове явище проектної культури, що започаткувало проектну діяльність, яка отримала в XX ст. назву «дизайн».

Промисловий дизайн як вид діяльності включає в себе елементи мистецтва, маркетингу та технології. Він охоплює широке коло об’єктів від домашнього вжитку до високотехнологічних виробів.

За розмитості кордонів різних галузей дизайнерської діяльності, основною сферою діяльності промислового дизайну було й залишається художнє проектування об’єктів масового промислового виробництва.

"ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН являє собою стратегічний процес розв'язання проблем, що

·        просуває інновації,

·        будує бізнес-успіх і

·        призводить до кращої якості життя

на основі новаторських продуктів, систем, послуг і досвіду".

Практично кожен предмет, який знаходиться у нас вдома, в машині або на вулиці є прикладом того чи іншого виду промислового дизайну. Основним завданням дизайнера є створення функціонального виробу, орієнтованого на масове виробництво. Багатосерійність – характерна риса промислового дизайну.

 

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН ОРІЄНТОВАНИЙ НА РОЗРОБКУ:

 

1.                        Меблів і обладнання та елементів інтер’єрів і екстер’єрів для житлових і громадських інтер’єрів (службових, адміністративних, культурно-мистецьких і освітніх закладів, об’єктів туристичної галузі, готельно-ресторанної сфери, торгівельних, виставкових просторів тощо);

2.                        Предметів побуту та повсякденного вжитку (меблі, іграшки, посуд, електрообладнання, освітлювальне обладнання тощо);

3.                        Елементів наповнення ландшафтних територій (малі архітектурні форми: зупинкові павільйони та комплекси, виставкові комплекси, кіоски, торгові точки, пропускні пункти, ансамблі для парків та міського простору; кінетичні та акт-об’єкти для присадибних ділянок, парків, скверів, дитячих майданчиків тощо);

4.                        Транспортних засобів (наземний, повітряний, водний /підводний),

5.                        Об’єктів реклами (рекламні щити, білборди, лайтбокси, призматрони, штендери, системи візуальних комунікацій тощо);

6.                        Обладнання для людей з обмеженими можливостями (пристосування для інвалідів, людей похилого віку, дітей);

7.                        Інженерних пристроїв та споруд;

8.                        Технологічного або виробничого обладнання (верстати та інші елементи обладнання виробничого середовища).

Активно розвиваються напрямки створення smart-об’єктів для побуту: для прибирання будинку і басейнів, миття вікон, сільськогосподарських цілей (стрижка овець, прополка, збір врожаю тощо).

Промисловий дизайн тісно пов'язаний з 3D моделюванням, яке дозволило спростити роботу зі створення концептів. Якісна візуалізація виробу допомагає не тільки заздалегідь подивитися на промисловий виріб, а і вигідно його презентувати замовнику.

 

Формування дизайнера в Черкаському державному технологічному університеті (ЧДТУ) іде в двох напрямках: мистецькому і технологічному.  Освітня програма «Промисловий дизайн» передбачає підготовку фахівців з дизайну (художника-конструктора), дизайнера-виконавця промислових виробів та об’єктів, дизайнера-виконавця меблів; колориста (художника), декоратора та комерційного дизайнера.

Освітньо-професійна програма «Промисловий дизайн» передбачає підготовку фахівців з формування засобами дизайну високоякісних виробів та окремих об’єктів гармонійного, естетично-досконалого предметного середовища в побутовій, суспільній, соціально-культурній, промисловій сферах життєдіяльності людини із застосуванням засобів графічного відображення, комп’ютерного моделювання й макетування за умов сучасного промислового виробництва.

 

Якість підготовки фахівців Освітньо-професійної програми «Промисловий дизайн» систематично підтверджується участю студентів у щорічних виставках, форумах, конкурсах регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Навчальним планом передбачається вивчення як обов’язкового, так і вибіркового блоку теоретичних і практичних дисциплін, спрямованих на розвиток у студентів їх творчих здібностей, формування образного та проектного мислення. До блоку обов’язкових дисциплін професійно-практичної підготовки належать: рисунок, живопис, вступ до фаху, основи формоутворення, кольорознавство, дизайн-проектування, ергономіка, основи ландшафтного дизайну, теорія і методика дизайну, дизайн презентацій, історія дизайну, патентознавство. До блоку вибіркових дисциплін відноситься вивчення сучасних тенденцій в промисловому дизайні, дизайн експозицій, технології матеріалів і макетування, комп’ютерного моделювання (програми Photoshop, Corel Draw, ArchiCad, 3Ds Max).

В кінці кожного навчального року також передбачені практики: технологічна, біонічна, виробнича та проектна.

Викладають на спеціалізації «Промисловий дизайн» провідні фахівці з мистецтва і дизайну різного спрямування: доктор мистецтвознавства, доцент, зав. кафедри дизайну Яковець Інна Олександрівна; доктор технічних наук, професор Романенко Наталія Григорівна; доктор історичних наук, професор, професор кафедри дизайну Храмова-Баранова Олена Леонідівна; кандидат мистецтвознавства, доцент Луговський Олександр Федорович; старші викладачі: Чугай Наталія Миколаївна, Суржиков Іван Васильович, Шилімова-Ганзенко Людмила Григорівна та викладач Савісько Руслан Іванович.

Керівник сектору «Промисловий дизайн» -  Яковець Інна Олександрівна, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувачка кафедри дизайну.

 

ВИПУСКНИКИ освітньої програми «ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН» зможуть працювати у проектних компаніях та інститутах, дизайн-студіях, науково-дослідних закладах, вищих та середніх навчальних закладах, творчих майстернях, виставкових та ярмаркових центрах, відділах дизайну і реклами в бізнес-структурах, підприємствах пакувальної галузі, рекламно-виробничих фірмах, на меблевих підприємствах, а також дизайнером-фрілансером.