Наука

 

 

Загальне положення

          Планування науково-дослідної діяльності кафедри дизайну враховує концепцію інноваційного розвитку ЧДТУ, як Центру технічної освіти України, визначаючи сучасні навчально-дослідні, науково-дослідні, науково-виробничі та соціально-економічні орієнтири, на досягнення яких спрямовані зусилля всіх членів кафедри. Таким чином, основним напрямком діяльності кафедри є забезпечення стійкого самовдосконалення та інноваційного розвитку регіонального художньо-графічного, технологічного і дизайнерського утворень в Україні та за її межами.Науково-дослідна робота кафедри базується на наступних положеннях:

1. Наукова робота є одним з провідних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу кафедри дизайну.

2. Кафедра проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри.

3. Кафедра складає щорічні звіти за підсумками НДР, проводить щорічну атестацію аспірантів, студентів магістратури спеціальності «Дизайн».

4. Обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів  досліджень у практику.

5. Організовує науково-дослідну роботу студентів.

6. В науково-дослідних роботах кафедри беруть участь аспіранти, магістранти, студенти.

7. Результати наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри відображаються в змісті навчальних посібників, монографій, наукових статей, тезах опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних фахових періодичних виданнях.