Дизайн одягу

 

ДИЗАЙН ОДЯГУ

 

 

Для успішної професійної діяльності дизайнер одягу повинен бути високо освіченим фахівцем, який володіє глибокими знаннями в галузі художньої та проектної культури, є художником і архітектором, конструктором і технологом, обов'язково володіє навичками закрійника і кравця. Більше того, в сучасних умовах йому необхідно орієнтуватися в маркетингових і рекламних стратегіях, щоб не лише втілювати свої творчі ідеї, але й презентувати їх широкому загалу.

З метою забезпечення окреслених вимог до професійного дизайнера одягу в перелік навчальних дисциплін освітньої програми включено як фахові та загально професійні дисципліни, так і  спеціальні.

Фахові дисципліни формують знання і сприяють набуттю навичок з проектування та формоутворення костюма, розробки  індивідуального образу і стилю носія. У завданнях з цих дисциплін основоположним є оволодіння практичними і теоретичними основами проектування костюма, вивчення модних тенденцій і методів прогнозування. У професійний цикл входять дисципліни: дизайн-проектування, конструювання та технології швейного виробництва, робота  в матеріалі, аксесуари та способи декорування одягу, теорія костюма: формо-, стилеутворення.

Загально-професійні дисципліни формують оригінальне мислення студентів, розвивають їх творчі здібності. В процесі їх викладання застосовуються традиційні та інноваційні методи. У блок загально-професійних дисциплін входять: спеціальний рисунок і живопис,  кольорознавство, основи композиції і проектної графіки,  комп'ютерне моделювання.

Теоретичні та практичні дисципліни навчального плану надають можливість освоїти професію у всіх її аспектах, дають теоретичні знання та практичні навички. У блок теоретичних дисциплін входять: історія мистецтв, історія України та української культури, історія дизайну. На практичних заняттях здійснюється проектно-технологічна розробка та практичне виготовлення (відшивання) авторських ансамблів одягу і колекцій. Отримані студентами професійні навички дозволяють випускникам надалі успішно працювати в професії, представляти свої роботи на різних конкурсах і фестивалях моди.

Особлива увага приділяється навчальним і виробничим практикам студентів: пленерній (з рисунку і живопису), етнографічній (ознайомчій, – з метою вивчення фондів народного і професійного костюма в провідних музеях регіону), технологічній і виробничій (на підприємствах Черкащини).

В процесі навчання студенти використовують всі можливості сучасної інфраструктури ЧДТУ, що включає спеціально обладнані аудиторії, комп'ютерні класи з високошвидкісними каналами виходу в Інтернет, сучасне відео та проекційне обладнання, бібліотеку з можливістю доступу до світових і локальних бібліографічних ресурсів.

Якість освітніх послуг в сфері дизайну одягу забезпечує високо професійний склад  кафедри дизайну та в її межах – спеціалізації  «Художнє моделювання одягу».